Vær sikker

God egenberedskap krever
en nød og beredskapspakke i
hjemmet

Lag et beredskapslager i hjemmet

Vær sikker

En beredskapspakke er en viktig komponent for å være forberedt på uventede hendelser, for eksempel naturkatastrofer, strømbrudd eller helsesituasjoner. Å ha en beredskapspakke i hjemmet kan bety forskjellen mellom å kunne klare en krise komfortabelt eller å møte en vanskelig og potensielt farlig situasjon. Her er noen viktige grunner til at det er så viktig å ha en beredskapspakke i hjemmet:

  1. Sikkerhet: Nødsituasjoner kan forårsake hindringer og skade, og en beredskapspakke gir en måte å holde seg trygg og sikker til hjelpen kommer.
  2. Selvforsyning: I en nødsituasjon kan viktige tjenester som strøm, vann og kommunikasjon bli forstyrret. En beredskapspakke sikrer at du har de nødvendige forsyningene for å opprettholde deg selv og familien din i minst 72 timer.
  3. Ro i sinnet: Å være forberedt på nødsituasjoner kan redusere stress og angst. Å vite at du har en beredskapspakke i hjemmet ditt gir deg trygghet om at du og dine kjære vil bli tatt hånd om i tilfelle en nødsituasjon.

Avslutningsvis er det å ha en beredskapspakke i hjemmet en viktig del av å være forberedt på uventede hendelser. Ved å ta deg tid til å samle forsyninger og lage en nødplan, kan du sikre at du og familien din er klare for enhver situasjon.

Hvis du synes det er vanskelig å navigere på nettet for å handle innhold til din beredskapskasse, kan du gå til digitopp.no, her får man opplæring i bruk av digitale verktøy, tjenester og nettsider.

bilde av vei som har blitt tatt av flom

Isolert

Det er flere typer katastrofer som kan føre til isolasjon, som:

Naturkatastrofer: Jordskjelv, orkaner, flom og skogbranner kan forårsake omfattende skader, strømbrudd og stengte veier, noe som gjør det vanskelig å forlate hjemmet ditt.

Helsekriser: En pandemi, som COVID-19, kan føre til karantene og selvisoleringstiltak for å forhindre spredning av sykdommen.

Strømbrudd: Langvarige strømbrudd på grunn av hardt vær eller andre årsaker kan gjøre at du blir uten strøm, varme og kommunikasjon i en lengre periode.

Transportforstyrrelser: Snøstormer, orkaner og annet hardt vær kan gjøre det vanskelig eller umulig å forlate hjemmet ditt, og føre til at du blir isolert.

Som konklusjon kan en rekke katastrofehendelser føre til isolasjon, noe som gjør det viktig å ha en beredskapspakke i hjemmet ditt. Dette vil sikre at du har forsyningene og ressursene du trenger for å takle krisen og holde deg selv og dine kjære trygge.

bilde av vannkran med forurenset vann

Forurenset vann

Å ha god egenberedskap er viktig hvis vannet er forurenset av flere grunner:

Sikkert drikkevann: Et av de mest grunnleggende menneskelige behovene er tilgang til rent og trygt drikkevann. Hvis vannforsyningen er forurenset, kan en beredskapspakke gi deg en tilførsel av rent drikkevann for å holde deg og familien hydrert.

Sanitet: En beredskapspakke bør inneholde elementer som sanitærservietter og hånddesinfeksjon for å opprettholde hygienen når vannet er forurenset og ikke kan brukes til å bade eller vaske hender.

Mat: Hvis vannet er forurenset, kan det også påvirke sikkerheten til mat som er tilberedt med det. En beredskapspakke bør inneholde matvarer som ikke krever vann for å tilberedes.

Helse: Forurenset vann kan forårsake alvorlige helseproblemer, som gastroenteritt, kolera og andre sykdommer. Å ha en beredskapspakke med et førstehjelpsutstyr og reseptfrie medisiner kan bidra til å løse mindre helseproblemer.

Avslutningsvis, hvis vannet er forurenset, kan det å ha en beredskapspakke hjelpe deg med å gi deg de essensielle forsyningene du trenger for å holde deg trygg, sunn og komfortabel til situasjonen bedrer seg

bilde av person i karantene drakt

Karantene

Det er flere typer katastrofer som kan føre til karantene, inkludert:

Helsekriser: En pandemi eller et utbrudd av en svært smittsom sykdom kan føre til karantenetiltak for å hindre spredning av sykdommen.

Biologiske katastrofer: Eksponering for farlige materialer, som giftige kjemikalier eller biologiske midler, kan føre til karantene for å forhindre spredning av forurensning.

Folkehelsekriser: I noen tilfeller kan en folkehelsenød resultere i obligatorisk karantene for å beskytte folkehelsen og forhindre spredning av sykdom.

Regjeringstiltak: Som svar på en nødssituasjon kan myndigheter pålegge reiserestriksjoner eller karantenetiltak for å begrense spredningen av sykdom eller forhindre ytterligere skade.

Som konklusjon kan karantene implementeres som svar på en rekke katastrofer og nødsituasjoner, noe som gjør det viktig å ha god egenberedskap hjemme, i tilfelle du blir pålagt å forbli isolert i en lengre periode.

Helse

Førstehjelp
Sanitær
Smittevern
Medisiner

Ernæring/ drikke

Tørrmat
Vannkanne(r)
Vannrensetabletter

Utstyr/ redskap

Multiverktøy
Duct tape
Oppvarming
Batterier
Lommelykt

Vær sikker

Planlegging av din beredskapspakke

Forsøk å se for deg en situasjon hvor du hverken får tak i, eller kommer deg frem til, andre mennesker eller tjenester. Hva vil du da trenge i en beredskapspakke de neste dagene for ikke å havne i nød?

Alle husstander kan ha forskjellige behov, og antall beboere, geografi, topografi og helsetilstand bør være med i planleggingen. Det er derfor vi lar alle plukke individuelt ønskede varer i sin pakke.

Det er viktig å ikke fjerne produkter fra beredskapspakken, den kan fort miste sin verdi, hvis det uforutsette skulle skje.

La pakken være lett tilgjengelig og la alle i husstanden vite hvor den er.

Gå til Lag beredskapspakker for å finne leverandører som levere via netthandel.